Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije

Fijn dat ik, Tony, na een langdurige ziekte deze brief
over het werk in Tsjechië weer kan schrijven. In maart en juni zijn Nanne en ik en de overige leden van het Nederlandse team weer naar Praag geweest.

Het was bemoedigend om te zien hoe actief de Tsjechische Stichting Immanuel is. Ook financieel gaat het goed; ze willen selfsupporting worden.

Om de hele brief te lezen: klik hier
Stacks Image 7
Deelnemers aan de trainingsdag in maart