Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije


Nieuwsbrief Stichting Praagse Lente 2021 tot juli 2022


Aaan het bestuur en vrienden en belangstellenden van ons werk inTsjechië

Het wordt tijd voor een volgende nieuwsbrief want er zijn weer veel nieuwe ontwikkelingen. De vorige nieuwsbrief eindigde hoopvol met de mededeling: ‘Er staat van 18 tem 21 november 2021 een conferentie gepland in een nieuwe plaats, Tabor, met het thema: How Jesus love heals our hurts and relationships.’ Helaas kon deze conferentie voor de tweede keer niet doorgaan vanwege corona.

Wat wel door kon gaan was de vertaling in het Tsjechisch van mijn boek ‘Je eigen weg vinden’. Anna Svetlikova vertaalde mijn boek en KMS zorgde voor de redactie. De vertaling bleek erg goed te zijn en ook de uitvoering van mijn boek, nu genoemd ‘Vind je weg’ met een bijlage van kleurenfoto’s, zag er mooi uit.


Stacks Image 8
Om de volledige nieuwsbrief te lezen: klik hier.